Notice: Undefined variable: rand_row in /var/www/domik701/data/www/bohdan-digital.com/everyload.php on line 109
Авторські права - електронні книги видавництва "Навчальна книга - Богдан"

Авторські права

Цей ліцензійний договір (далі договір) є договором приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України), укладений між вами (далі - користувачем книги) і ТОВ «Видавництво «Навчальна книга - Богдан» (далі - Видавництво).

1. Сплативши право використання твору у сфері літератури, мистецтва і науки, який розміщений на сайті www.bohdan-digital.com, ви, тим самим, приймаєте на себе умови цього договору.

 2. За цим договором користувач твору одержує невиключне право (ліцензію) на його використання способами:
     · відтворення твору в програвачі bohdan-digital способом запису в цифровій формі;
     · доступ до твору, розміщеного в програвачі bohdan-digital.

 

3. Права на використання твору вважаються наданими з дати його оплати користувачем.

4. Ліцензія надається на строк дії авторського права на твір.

5. Твір використовується на персональному комп’ютері та інших пристроях, на яких встановлений програвач bohdan-digital.

6. За використання твору користувач книги сплачує Видавництву роялті в розмірі вказаному в рахунку.

7. Для відтворення твору в програвачі bohdan-digital користувач книги зобов'язаний протягом доби, після переказу роялті, підключати персональний комп'ютер або інший пристрій, на якому встановлений програвач bohdan-digital до Інтернету, до моменту завантаження твору в програвач bohdan-digital.

8. Користувач книги дозволяє Видавництву використовувати його адресу електронної пошти, яка використовується як логін для входу на сайт www.bohdan-digital.com, в якості водяного знака у творах, котрі сплачені користувачем книги.

9. Користувач книги дає свою згоду на обробку Видавництвом своїх персональних даних, які були використанні при реєстрації на сайті www.bohdan-digital.com, та вказані в рахунку.

10. Видавництво має право розміщати в програвачі bohdan-digital матеріали рекламно-інформаційного характеру без додаткової згоди користувача книги.

11. Користувачу книги забороняється здійснюватися дії, які можуть призвести до порушення авторського права на твори. Користувач книги попереджений про кримінальну та цивільно-правову відповідальність за порушення авторського права на твір. Водяний знак, який використовується у творах, може бути використаний Видавництвом як ідентифікатор порушення користувачем книги авторського права на твір.

12. Визнання судом недійсним будь-якого положення ліцензійного договору не тягне за собою недійсність інших його положень.

13. Ліцензійний договір укладається на невизначений термін.