Володимир Микитюк

Іван Франко і методика викладання української літератури : навчально-методичний посібник

Іван Франко і методика викладання української літератури : навчально-методичний посібник
  • ISBN: 978-966-10-3796-9
  • Штрих-код: 006394
  • 2014 рік
  • 200 сторінок
Купити за 45,00 грн.

У навчально-методичному посібнику систематизовано методологічні концепти Івана Франка про специфіку вивчення української літератури як навчальної дисципліни у школі та університеті. Посібник засновано на матеріалах спецкурсу для студентів філологічного факультету та ре- алізовано у площині системного вивчення теорії та практики методич- них основ викладання української літератури у середній і вищій школі. Актуалізовано погляди Франка на методику вивчення літератури, осо- бистість учителя, педагогічне кредо, лекторську майстерність, програ- ми викладання. Розглянуто окремі аспекти безпосередньої дидактичної діяльності класика, сучасної рецепції його художніх і наукових текстів з педагогічною тематикою. Адресовано студентам і викладачам вищих навчальних закладів, учителям-словесникам. Посібник буде корисний усім, хто зацікавлений у вдосконаленні методики викладання української літератури.