Віра Чипурко

"Українська мова та читання" підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Ч.2

"Українська мова та читання" підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Ч.2
  • ISBN: 978-966-10-5767-7
  • Штрих-код: 010520
  • 2019 рік
  • 160 сторінок
Купити за 75,00 грн.

Пропонований підручник

• у повному обсязі відображає завдання і зміст предмета «Українська мова та читання» відповідно до типової освітньої програми МОН України, розробленої під керівництвом Савченко О.Я.
• реалізує всі визначені Державним стандартом початкової освіти змістові лінії
• відповідає психолого-педагогічним особливостям другокласників
• забезпечує можливості для послідовної реалізації особистісно орієнтованого навчання
• вирізняється новизною підходів до виучуваного матеріалу
• передбачає вивчення мовних одиниць і явищ на матеріалі тексту й застосування мовних знань у процесі побудови усних і письмових зв’язних висловлювань
• подає літературознавчу пропедевтику
• розширює літературне коло читання різножанровими творами відомих українських та зарубіжних письменників
• збагачує словниковий запас школярів
• має великий патріотично-виховний потенціал