Євген Іллін

Іллін

Іллін Євген Павлович (нар. 1933 р.) — доктор психологічних наук (докторська дисертація на тему: "Оптимальні характеристики праце­здатності людини", 1968 р.)> кандидат біологічних наук. Закінчив Ленінградський сані- тарно-гігієнічний медичний інститут (1957 р.). З 1991 р. — професор Російського державного педагогічного університету ім. О.і. Герцена у Санкт-Петербурзі (кафедри психології розвитку й освіти психолого-педагогічного факультету), заслужений діяч науки РФ. Спе­ціаліст з галузі загальної та диференціальної психофізіології, психології фізичного виховання і спорту, автор понад 200 наукових публікацій, з яких 20 — навчальні посібники й монографії. Найвідоміші книги: "Мотивація і мотиви", "Психологія волі", "Емоції й відчуття", "Диференціальна психо­фізіологія", "Психологія індивідуальних відмінностей", "Диференціальна психофізіологія чоловіка й жінки", "Стать і тендер", "Диференціальна психо­логія професійної діяльності", "Психомоторна організація людини", "Психологія спорту", "Психологія спілкування і міжособистісних стосунків", "Психологія ризику", "Психологія дорослості", "Психологія творчості та креативності", "Психологія для педагогів".