Омелян Демчишин, Борис Шелестовський

Вища математика

Вища математика
  • ISBN: 978-966-10-1156-3
  • Штрих-код: 004727
  • 2010 рік
  • 590 сторінок
Купити за 52,00 грн.

Посібник відповідає навчальній програмі з вищої математики для економічних та інженерно-економічних спеціальностей. У ньому ви- кладено основи теорії множин, елементи лінійної та векторної алгебр, аналітичну геометрію на площині та у просторі, основи математич- ного аналізу, зокрема, диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних, інтегральне числення, диференціальні рівняння, а також основи теорії рядів. Теоретичний матеріал подано в доступній для студентів формі. Особливу увагу приділено прикладній і практичній спрямованості курсу для фахової підготовки студентів економічних спеціальностей. Для студентів вищих навчальних закладів.