Василь Лень

Управлінський облік

Управлінський облік
  • ISBN: 978-966-10-4020-4
  • Штрих-код: 004611
  • 2015 рік
  • 328 сторінок
Купити за 48,00 грн.

У підручнику на системній основі розкривається сутність управ- лінського обліку, основним завданням якого є підготовка інформації для планування господарської діяльності, контролю роботи окремих підрозділів і підприємств у цілому та прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством (фірмою, комерційним банком чи іншим суб’єктом господарювання) в умовах ринкової економіки. Висвітлю- ються також шляхи оптимізації діяльності підприємств за допомогою методів управлінського обліку. Наведені в кінці кожного розділу задачі і тести дають можливість читачу самостійно глибоко засвоїти навчаль- ний матеріал, здобути навички, необхідні для впровадження у практику господарювання сучасних форм управлінського обліку.

Розраховано насамперед на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за економічними спеціальностями. Підручник буде корисним також викладачам, спеціалістам-практикам, підприємцям, менеджерам усіх рівнів управління підприємством, керівникам під- приємств.