Тарас Гой, Олександр Махней

Диференцiальнi та iнтегральнi рiвняння

Диференцiальнi та iнтегральнi рiвняння
  • ISBN: 978-966-10-3530-9
  • Штрих-код: 004604
  • 2014 рік
  • 360 сторінок
Купити за 52,00 грн.

У посiбнику у виглядi курсу лекцiй викладено основи теорiї звичайних диференцiальних та iнтегральних рiвнянь, а також деякi спорiдненi питання (рiвняння з частинними похiдними першого порядку, основи стiйкостi розв’язкiв рiвнянь, елементи варiацiйного числення). Автори намагались поєднати строгiсть викладу матерiалу теорiї диференцiальних та iнтегральних рiвнянь з прикладним спрямуванням її методiв, наводячи для цього численнi приклади з фiзики, механiки, iнших наук. Кожна лекцiя супроводжується питаннями та завданнями для самостiйного розв’язування. Для студентiв напрямiв пiдготовки «фiзика», «прикладна фiзика». Може бути корисним для студентiв технiчних напрямiв пiдготовки.