Тарас Гой, Олександр Махней

Диференцiальнi рiвняння

Диференцiальнi рiвняння
  • ISBN: 978-966-10-3529-3
  • Штрих-код: 004598
  • 2014 рік
  • 360 сторінок
Купити за 52,00 грн.

У посiбнику викладено основи теорiї звичайних диференцiальних рiвнянь, а також деякi спорiдненi питання (рiвняння з частинними похiдними першого порядку, основи стiйкостi розв’яз- кiв рiвнянь). Автори намагались поєднати строгiсть викладу матерiалу теорiї диференцiальних рiвнянь з прикладним спрямуванням її методiв, наводячи для цього численнi приклади з природничих наук. Кожна тема супроводжується питаннями та завданнями для самостiйного розв’язування. Наведено також приклади застосування пакета символьних обчислень Maple для iнтегрування диференцiальних рiвнянь. Для студентiв напрямiв пiдготовки «iнформатика», «прикладна математика». Може бути корисним для студентiв природничих та iнженерно-технiчних напрямiв пiдготовки.