Підручники для 10 класу 

І.П. Ющук

Українська мова. 
Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Переглянути підручник

 

Переглянути електронний підручник

 

• Підручник у повному обсязі відображає завдання і зміст предмета «Українська мова» відповідно до навчальної програми МОН України, розробленої на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
• Змістове наповнення підручника методологічно обґрунтоване та виразно структуроване за розділами та параграфами.
• Усі наукові поняття відображають сучасний стан лінгвістичної термінології, водночас визначення мовних термінів не перевантажене зайвими абстракціями.
• До теоретичного матеріалу у підручнику дібрано цікавий та змістовний дидактичний матеріал, схеми, таблиці, ілюстрації.
• Заслуговує на увагу дібраний текстовий матеріал до вправ і завдань: зразки з української та світової класики, тексти народознавчого спрямування, уривки з науково-популярних видань, народні прислів’я, фразеологізми.
• Цікавість учнів викличуть вправи з ключами, які уможливлюють самостійну перевірку виконаних завдань, спонукають до пошуку правильної відповіді, а самі ключі — це вислови відомих людей, афоризми, назви літературних творів.
• Наявність додаткових відомостей (підбір фотоілюстрацій, інтерактивні вправи), урізноманітнюють процес вивчення мовного матеріалу.

 

Н.М. Сорочинська, О.О. Гісем

Історія України. 
Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Переглянути підручник

• Підручник цілком відповідає навчальній програмі з курсу «Історія України. 10 клас».
• Матеріал розміщено логічно, чітко, послідовно.
• Кожен параграф розпочинається актуалізацією опорних знань учнів, а також мотиваційним блоком «За цим параграфом ви зможете», що інформує про знання, уміння й навички, які учень засвоїть на уроці.
• Наприкінці кожного параграфа пропонуються висновки, а також блок диференційованих запитань та завдань.
• Текст подано доступною мовою і легко читається.
• Вміщено цікавий додатковий матеріал для активізації пізнавальної активності учнів.
• Багатий і цікавий ілюстративний матеріал.
• Таблиці, схеми, карти надзвичайно якісні й органічно доповнюють текстовий компонент підручника.
• Велика увага приділяється роботі з історичними джерелами.

 

Н.М. Сорочинська, О.О. Гісем

Всесвітня історія. 
Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

 

 

Переглянути підручник

• Зміст підручника відповідає навчальній програмі з предмета «Всесвітня історія. 10 клас».
• Навчальний матеріал написано доступною мовою і легко засвоюється.
• Підручник чітко структурований, виклад матеріалу логічний і послідовний.
• Підручник багатий на ілюстрації, які вдало та органічно доповнюють текстовий компонент.
• У підручнику подано якісні та змістовні схеми, таблиці, карти.
• Після кожного параграфа подано диференційовані завдання та запитання, а також обов’язковий до вивчення перелік дат.
• Вміщено цікавий додатковий матеріал для кращого емоційного сприйняття.
• Підручник багатий на історичні джерела, що вдало розкривають навчальний матеріал і поглиблюють його засвоєння. До них подано запитання і завдання.
• Проста і зрозуміла система орієнтування у навчальному матеріалі.
• Підручник містить зразки тестових завдань, питання для уроків узагальнення, а також готові плани для практичних занять.
• Матеріал подано відповідно до нових наукових досягнень.

 

М.О. Кучма, І.П. Задорожна

Англійська мова. 6-й рік навчання (рівень стандарту)
Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

 

 

Переглянути підручник

Приклади аудіозапису:
Unit 1 Lesson 17_Ex 5
Unit 1 Lesson 18_Ex 6

• Підручник у повному обсязі відображає завдання і зміст предмета «Англійська мова (шостий рік навчання)» відповідно до навчальної програми МОН України.
• Відповідає психолого-педагогічним особливостям десятикласників.
• Забезпечує можливості для послідовної реалізації особистісно орієнтованого навчання.
• Вирізняється новизною підходів до виучуваного матеріалу.
• Містить тексти про музику, шкільне життя, бібліотеку та засоби масової інформації.
• Передбачає вивчення мовних одиниць і явищ на матеріалі тексту й застосування мовних знань у процесі побудови усних і письмових зв’язних висловлювань.
• Підручник допоможе поглибити знання з граматики англійської мови та значно розширити словниковий запас.

 

О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський, О.Л. Павлов, А.К. Сліпенко

Математика (рівень стандарту). 
Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

 

 

Переглянути підручник

• Відповідає програмі з математики для 10-го класу рівня стандарту.
• Розвиває навички практичного застосування математики. Систематизує, розширює й поглиблює знання і вміння.
• Вміщає по три розділи з «Алгебри і початків аналізу» та «Геометрії».
• Виклад навчального матеріалу структурований за рівнями.

 

О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський, О.Л. Павлов, А.К. Сліпенко

Геометрія (профільний рівень).
Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

 

 

Переглянути підручник

• Відповідає чинній програмі.
• Спрямований на забезпечення готовності учнів широко і свідомо застосовувати геометрію при описанні об’єктів навколишнього світу.
• Допоможе в оволодінні геометрією простору, її застосуваннями до опису просторових форм і відношень між ними, розвитку просторового і логічного мислень.

 

В.О. Тадеєв

Геометрія (профільний рівень).
Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

 

 

Переглянути підручник

• Відповідає чинній програмі.
• Спрямований на забезпечення готовності учнів широко і свідомо застосовувати геометрію при описанні об’єктів навколишнього світу.
• Допоможе в оволодінні геометрією простору, її застосуваннями до опису просторових форм і відношень між ними, розвитку просторового і логічного мислень.

 

В.О. Тадеєв

Геометрія (поглиблений рівень).
Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

 

 

Переглянути підручник

• Відповідає Державному стандарту і чинній програмі з математики для навчання на профільному рівні у спеціалізованих фізико-математичних школах, ліцеях та гімназіях.
• Зміст підручника структурований за двома потоками: базовий зміст геометрії та поглиблення базового матеріалу з доповненнями та розширеннями.
• Містить обов’язковий обсяг теоретичного матеріалу, а також розширення «Для тих, хто хоче знати більше» та «Сторінки історії».
• Значна увага приділяється питанням історичного, світоглядного та методологічного характеру.