Семен Ордівський

Ордівський

Семен Ордівський – це літературний псевдонім українського вченого, поета, прозаїка, історика, драматурга, театрального критика, історика театру
Григора-Миколи Лужницького(народ. 1903 р. у Львові — помер3 березня 1990 р. у Філадельфії, США).До приходу царських військ у Львів (1915) навчався в Академічній ґімназії, у травні 1921 р. записався на студії в Українському Тайному Університеті, а в 1922 р. став засновником і членом Товариства українських католицьких письменників «Логос».
У березні 1922 р. Лужницький виїхав до Ґрацу на студії в університеті ім. Карла Франца, згодом замешкав у Празі, де завершив студії докторантом із «landabilem legitimus» у 1926 р.
Тема його дисертації «Розвій української лірики 19-го століття».З 1927—1931 р. працював редактором журналу «Поступ», згодом став молодшим співробітником Академії Наук. У серпні 1944 року Лужницький із родиною виїхав до Турки над Стриєм, а звідти — до Ґрацу. Там він отримав ступінь доктора за працю Die Entstehung des ukrainischen Theatres і розпочав викладацьку діяльність.
Наприкінці 1949 р. Лужницький переїхав із дружиною та дітьми до Філадельфії, де з 1959 по 1965 р. був професором у Пенсильванському університеті, керівником Народного університету, продеканом факультету літератури УТГІ з Мюнхену. З Володимиром Дорошенком та Данилом Богачевським заснував Осередок Праці НТШ у Філадельфії.
Ординський — автор понад 500 художніх, наукових і науково-популярних праць, низки публіцистичних творів, оглядів, нарисів, рецензій. Відомі його численні псевдоніми: Мар-н, Марусин, Меріям, Б.Полянич, П.Корнич, Семен Ордівський, Нікі Ґреґор, Р.Жданич, Р.Сенечільський та інші.