Олександр Ростовський

Ростовський

Народився 15 березня 1946 року в с.Чупира Білоцерківського району Київської області. Закінчив Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. Гоголя (1969), аспірантуру в Науково-дослідному інституті педагогіки України (1978). 
З 1969 року працює в Ніжинському державному університеті імені М. Гоголя на посадах викладача, доцента (з 1982 р.), професора (з 1995 р.), завідувача кафедри (з 1979 р.), декана факультету (з 1996 р.). Дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук захистив у 1994 році.
О.Я. Ростовський — відомий в Україні вчений-педагог, автор багатьох науково-методичних посібників і статей з проблем музичної освіти школярів і професійної підготовки майбутніх учителів музики. Досліджує методологічні та методичні основи музичної освіти, проблеми формування музичного сприймання школярів. Основні праці: «Педагогіка музичного сприймання» (1997), «Методика викладання музики в початковій школі» (2000, 2001), «Методика викладання музики в основній школі» (2000, 2001), «Лекції з історії західно-європейської музичної педагогіки» (2003), «Музична педагогіка» (2008).
Під керівництвом О.Я. Ростовського підготовлені чинні в Україні з 1988 року програми з музики для загальноосвітніх навчальних закладів.