Григорій Клочек

Клочек

   Народився 1943 року у Польщі. Через два роки його сім’я разом із тисячами українців Холмщини була переселена на територію УРСР. Закінчив філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, працював учителем, директором школи. Після захисту кандидатської дисертації 1979 року був запрошений у Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка (тоді педагогічний інститут). У 2005-2010 рр. — ректор цього університету. Нині завідує кафедрою української літератури. Доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України, член Спілки письменників України, заслужений діяч науки і техніки України.
   Автор книг «“Душа моя сонця намріяла...”. Поетика “Сонячних кларнетів” П. Тичини» (1986), «Поетика Бориса Олійника» (1989), «У світлі вищих критеріїв: Про систему критеріїв оцінки літературного твору» (1989), «Поетика і психологія» (1990), «Світ “Велесової книги”» (2001), «Енергія художнього слова» (2007), «Зі студій про літературну освіту» (2013) та ін. Автор концепції рефор-мування літературної освіти в середній школі (2012).